بایگانی برای: ساختمان سازی

مجتمع مسکونی زاگرس WhatsApp Image 2021-01-15 at 23.57.00

مجتمع مسکونی زاگرس

کارفرما : شرکت سازه بنای زاگرس موقعیت : شهرکرد تعداد بلوک : 1 تعداد طبقات : 5 تعداد طبقات مشاع :1 تعداد واحد : 17 زیربنا
مجتمع مسکونی پارس 11b0bc82-8e21-40ae-8cf4-790a07d4f380

مجتمع مسکونی پارس

کارفرما : استانداری شهرکرد موقعیت : شهرکرد تعداد بلوک : 1 تعداد طبقات : 6 تعداد طبقات مشاع : 1 تعداد واحد : 25 زیربنا کل
مجتمع میلانی d981b351-380b-41e9-a53b-257b6ca3baf8

مجتمع میلانی

کارفرما : شرکت تعاونی میلانی موقعیت :شهرکرد تعداد بلوک : 2 تعداد طبقات : 5 تعداد طبقات مشاع : 2 تعداد واحد : 64 زیربنا ک
مجتمع مسکونی یاقوت 5624f8f4-9291-4a41-8f62-387db407daa1

مجتمع مسکونی یاقوت

کارفرما : شرکت تعاونی مهر منتظر موقعیت : شهرکرد تعداد بلوک : 4 تعداد طبقات : 5 تعداد طبقات مشاع : 4 تعداد واحد : 80 زیرب
مجتمع مسکونی فتح WhatsApp Image 2021-01-15 at 23.57.03

مجتمع مسکونی فتح

کارفرما : شرکت عمرانی فولادشهر موقعیت : فولادشهر تعداد بلوک : 2 تعداد طبقات : 6 تعداد طبقات مشاع : 2 تعداد واحد : 48 زیر