مجتمع میلانی

پروژه ها

کارفرما : شرکت تعاونی میلانی

موقعیت :شهرکرد

تعداد بلوک : 2

تعداد طبقات : 5

تعداد طبقات مشاع : 2

تعداد واحد : 64

زیربنا کل : 7000

متراژ هر واحد : 87